Vedecký veľtrh 2017

Na takomto podujatí náš klub už tradične prezentuje rádioamatérsky koníček všetkým záujemcom o vedu a techniku.
Neváhajte sa zúčastniť a podporiť tak deti a mládež so záujmom o vedu. Možno sa hravou formou aj niečo nové naučíte 🙂

Viac info: http://www.vedeckyveltrh.sk