Nový dipól na 80m pásmo

Na Vianoce bola v Bratislave silná poľadovica, ktorá nám zničila "7čku" a dipól na 80m.Pri tejto príležitosti sme vyrobili a natiahli úplne nový dipól. 

Keďže chodíme aj telegraf aj fóniu, potrebujeme, aby fungoval v celom pásme 3,5 – 3,8 MHz. Napadlo ma pripojiť na jeden koax. paralelne 2 dipóly strihnuté jeden do CW a druhý do SSB pásma. V simulácii to vyzeralo nádejne – väčšia šírka pásma, impedancia okolo 70Ω, jalová zložka impedancie pomerne malá aj na okrajoch pásma. V jednu peknú aprílovú sobotu sme to natiahli medzi bloky internátu…

Stred dipólu je z pertinaxovej platne, „živé“ ramená z fosforbronzu priemeru 3,2mm, po dva malé keramické izolátory na koncoch, nosné drôty sú pozinkované oceľové 3mm. Oproti simulácii sme dostali nižšiu reálnu zložku impedancie, ale rezonancia (jX=0Ω) presne v strede pásma, takže sme dĺžkou ramien (na šťastie) nemuseli ladiť. Na okrajoch pásma je PSV=2, v strede okolo 1,4 (merané na TRX). Netreba žiaden transmatch ani BALUN. V obrázkoch je vyžarovací diagram zo simulácie, fotky umiestnenia dipólu a namerané priebehy PSV, Z, R, jX prístrojom Rigexpert AA-230.

Praktické skúsenosti sú zatiaľ dobré. Robili sme bežné SSB aj CW spojenia a odbehli jedno kolo SSB ligy. Pri testoch s koncovým stupňom neliezla VFka do USB portov, čo bol problém starého dipólu (napájaný rebríčkom s transmatch-om na balkóne). Uvidíme na jeseň pri lepších DX podmienkach a veľkých pretekoch.