Vydarený CQWW CW kontest 2013

Víkend na ktorý sa tešíme celý rok a užili sme si výborné podmienky šírenia a veľa-veľa-veľa spojení. Podaril sa náš nový klubový rekord telegrafnej časti tohto najväčšieho závodu. V sobotu to vyzeralo na pokorenie hranice 5000 spojení, zastali sme tesne pod ňou. Potešili pekné spojenia so vzácnymi zemami aj v pásmach 160m a 80m, kde je to drina počúvať v mestkom rušení.

Call: OM5M
Operator(s): OM1ADX OM4DW OM5CD OM6AZ OM6TY OM2ZA OM4CX
Station: OM3KFF

Class: M/S HP
QTH: Bratislava
Operating Time (hrs): 48

Summary:
 Band QSOs Zones Countries
------------------------------
 160: 202  13    61
  80: 839  25   101
  40: 1223  38   140
  20: 1094  38   136
  15: 1037  39   140
  10: 520  38   131
------------------------------
Total: 4915  191   709 Total Score = 9,076,500

Vysvetlivky: Band – frekvenčné pásmo, QSOs – počet spojení na pásme, Zones+Contries – počet rôznych zón a krajín s ktorými sme mali spojenie. Sú to tkz. násobiče, ktoré výrazne ovplyvňujú celkový výsledok.