WAE RTTY kontest

Funny kontest tento rok len na pol plynu, vysielali sme 33 hodín zo 48. Vyskúšali sme techniku a zasväcovali do kontestovania Joža OM1AJH a Števa OM1ASM.

Call: OM5M
Operator(s): OM0AAG OM1ASM OM4DW OM1AJH
Station: OM5M

Class: M/S HP
QTH: Bratislava
Operating Time (hrs): 33

Summary:
 Band QSOs Pts  QTCs Mults
-------------------------------
  80: 161  170  10  34
  40: 263  323  60  68
  20: 281  478  197  67
  15: 338 1118  780  79
  10:  80  149  69  47
-------------------------------
Total: 1123 2238 1116  726 Total Score = 1,624,788